Dupleks

U ponudi kompleksa nalaze se sledeći tipovi kompletno opremljenih dupleks apartmana:

TIP 19

Br. 525
81.61m2

TIP 20.1

Br. 523
51.66m2

TIP 20.2

Br. 524
51.43m2

TIP 21

Br. 522
99.11m2

TIP 22

Br. 521
80.78m2

TIP 24

Br. 519
66.49m2

TIP 25.1

Br. 517
66.84m2

TIP 25.2

Br. 518
65.81m2

TIP 26

Br. 516
83.23m2

TIP 28

Br. 501
89.37m2

TIP 29

Br. 502
74.39m2

TIP 32

Br. 505
48.63m2

TIP 33.1

Br. 506
48.63m2

TIP 33.2

Br. 507
48.76m2

TIP 33.3

Br. 508
48.35m2

TIP 33.4

Br. 509
48.42m2

TIP 33.5

Br. 510
48.42m2

TIP 33.6

Br. 511
48.44m2

TIP 33.7

Br. 512
48.40m2

TIP 34

Br. 513
62.88m2

Go to Top