Jednosobni

U ponudi kompleksa nalaze se sledeći tipovi jednosobnih kompletno opremljenih apartmana:

TIP 02

Br. 007
32.12 m2

TIP 02

Br. 008
31.50 m2

TIP 02.1

Br. 105, 205, 305, 405
32.08m2

TIP 02.2

Br. 106, 206, 306, 406
32.35m2

TIP 02.3

Br. 107, 207, 307, 407
32.30m2

TIP 02.4

Br. 109, 209, 309, 409
32.31m2

TIP 02.5

Br. 110, 210, 310, 410
32.35m2

TIP 02.6

Br. 112, 212, 312, 412
32.18m2

TIP 02.7

Br. 123, 223, 323, 423
31.50m2

TIP 02.8

Br. 124, 224, 324, 424
32.18 m2

TIP 02.9

Br. 127, 227, 327, 427, 527
32.38m2

TIP 02.10

Br. 128, 228, 328, 428, 528
32.57m2

TIP 06.1

Br. 116, 216, 316, 416
37.80m2

TIP 06.2

Br. 117, 217, 317, 417
38.23m2

TIP 06.3

Br. 118, 218, 318, 418
38.16m2

TIP 06.4

Br. 119, 219, 319, 419
39.11m2

TIP 07

Br. 115, 215, 315, 415
35.20m2

TIP 09.1

Br. 101, 201, 301, 401
35.46m2

TIP 09.2

Br. 102, 202, 302, 402
33.37m2

TIP 14

Br. 126, 226, 326, 426, 526
43.34m2

TIP 31

Br. 504
28.49m2

Go to Top