Jednosobni

U ponudi kompleksa nalaze se sledeći tipovi jednosobnih kompletno opremljenih apartmana:

TIP 02

TIP 02

TIP 02.1

TIP 02.2

TIP 02.3

TIP 02.4

TIP 02.5

TIP 02.6

TIP 02.7

TIP 02.8

TIP 02.9

TIP 02.10

TIP 06.1

TIP 06.2

TIP 06.3

TIP 06.4

TIP 07

TIP 09.1

TIP 09.2

TIP 14

TIP 31

Go to Top